Termékek Menü
0

Vásárlástól való elállás

14 naptári napos elállási jog ismertetése:

Kedves Megrendelőnk!

Ön az áru átvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat megrendelésétől és a szerződéstől, az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik, ezért arra kérnénk, hogy a termék átvételét igazoló papírokat gondosan őrizze meg a későbbi félreértések elkerülése érdekében! Elállási jogának gyakorlása esetén Kovács László e.v köteles az Ön által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 14 napon belül visszatéríteni, beleértve a szállítási költséget is. Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Ön, azaz a vásárló viseli. Ha Ön kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, Kovács László e.v nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. A vásárlót (Önt) ezen felül egyéb költség nem terheli. Kovács László e.v azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ezen kívül Kovács László e.v felelős a szállítás során keletkező károkért egészen addig, amíg a vásárló (Ön) a terméket át nem vette. Amennyiben Kovács László e.v a Vevő részére nem küldi meg a törvényben előírt írásbeli megerősítést, úgy az utólag megküldött írásbeli megerősítés kézhezvételétől számított 14 naptári nap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított 12 hónapig gyakorolhatja az elállás jogát.

Írásban történő elállás esetén a vevőnek elegendő az elállási nyilatkozatát, igazolható módon, 14 naptári napon belül feladni mely feladásnak a költsége önt, azaz a vevőt terheli, ami után a visszavásárlási garancia a fentebb leírtak alapján érvényesíthető.

Vásárlási szándékától – indoklás és egyéb költség, kötelezettség nélkül – rendelése feldolgozási folyamata során is elállhat. Amennyiben a termék, szállításra át lett adva a kiszállítónak, Kovács László e.v részéről a feldolgozás megtörtént, melyről minden esetben email értesítőt kap. A termék (termékek) átvételének időpontjától az alább olvasható módok egyikével gyakorolhatja elállási szándékát! Segítségért forduljon vevőszolgálatunkhoz.*

Elállási jogát mikor nem gyakorolhatja:

Eltérő megállapodása hiányában Ön nem gyakorolhatja az elállási jogot, amennyiben olyan terméket vásárolt, amely az Ön „fogyasztó” személyéhez kötött, illetve amelyet az Ön a (fogyasztó) utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő. Illetve romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. 

Természeténél fogva (higiéniai vagy egészségügyi okokból) nem szolgáltatható vissza például: a fogkefe, piercing, a fehérnemű, az ágymatrac. Ezek visszavétele Kovács László e.v nem várható el, ha a fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható.

Amennyiben a fogyasztó még nem kezdte meg ezen, a kivételszabály alá tartozó termékek használatát, elállási jogát az általános szabályok szerint gyakorolhatja.

A kormányrendeletben foglaltaktól, adott esetben csak a Vevő javára térhetünk el.

Elállási jog gyakorlásának menete:

Amennyiben élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, telefonon, elektronikus levélben vagy online kitölthető űrlapunk segítségével, illetve személyesen!

*Vevőszolgálat:

Elektronikus levélcímünk: info@olibaba.hu

Postai címünk: Kovács László e.v 5000. Szolnok. Selyem utca 16.

Telefonszámunk: 06-20-980-3302

Letölthető elállási űrlap: http://

Elállási űrlapunk honlapunkról letölthető, nyomtatható. Ön nem köteles ezt az űrlapot használni az elálláshoz. Az űrlap nem az egységes EU-ban érvényes elállási nyilatkozat! Annak megjelenéséig Kovács László e.v által készített űrlapot használhatja! Az elállási nyilatkozatot postai úton kérnénk eljuttatni a postai címünkre.

Postai úton, írásban történő jelzés: Kovács László e.v 5000. Szolnok. Selyem utca 16. címre küldött elállási nyilatkozatát a postára adás időpontjától vesszük figyelembe. A levélnek tartalmaznia kell az ön rendelése folyamán megadott nevét, továbbá a teljes összeg visszafizetésének módját! (utalás, postai csekk). Ajánljuk az alábbi adatok feltüntetését is, melytől természetesen az ön döntése alapján eltérhet. ( Telefonszám, pontos cím, rendelésének azonosítója, bankszámla szám, melyre a visszautalást kéri) Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel elállási szándékát, így tudja igazolni a postára adás dátumát.

Telefonon történő jelzés: A 06-20-980-3302 telefonszámon történő elállási szándékát a telefonon történő jelzés időpontjától számoljuk. Telefonos jelzése során kérjük, jelezze munkatársunk felé elállási szándékát, illetve kérjen visszahívást az adatok egyeztetése végett. Az alábbi adatok megadása szükséges: Az Ön neve, rendelésének azonosítója, utalásos visszafizetés esetén a bankszámla száma, postai visszafizetés esetén a pontos címe.

Elektronikus levélben történő jelzés: Elállási szándékát az info@olibaba.hu e-mail címünkre küldheti, melyet a beérkezés időpontjától vesszünk figyelembe! Az elektronikus levél amennyiben lehet, tartalmazza az Ön nevét, a rendelésének azonosítóját, illetve a teljes összeg visszafizetésének módját! (utalás, postai csekk) Utalás esetén az ön bankszámla számát! Postai csekk esetén a pontos címét! A levél tárgya: elállási nyilatkozat

Online elállási szándékjelzés: Ezen az oldalon (lentebb) elérhető kitöltött űrlapot a beérkezés időpontjától vesszük figyelembe! Az űrlapot a tovább gomb megnyomásával tudja Kovács László e.v felé elküldeni! A helyesen kitöltött űrlap minden számunkra fontos adatot tartalmaz, ezért külön adat megadása nem szükséges!

Termék visszajuttatása:

Ön köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve Kovács László e.v -nak vagy Kovács László e.v által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha Kovács László e.v vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha ön, mint fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A megrendelt terméket postai úton, futárszolgálat segítségével vagy személyesen juttassa vissza Kovács László e.v címére. Kovács László e.v – 5000 Szolnok. Selyem utca 16. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vásárlót (Önt) terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat Kovács László e.v nem vesz át! A visszaszolgáltatás pontos költségeit sajnos nem áll módunkban megadni, hisz ez függ az Ön által igénybe vett szolgáltatótól, a termék terjedelmétől, és annak súlyától is! Általánosságban azonban elmondható, hogy a visszaszállítás költsége átlagosan 500 – 3000 Forint között alakul! Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetnie. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli! A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt)

Visszafizetés:

Az elállási nyilatkozat megtételét követő 14 naptári napon belül feltéve, hogy visszaküldte a vevő az árut Kovács László e.v a vásárló által megadott bankszámla számra, vagy postai címére visszatéríti a termék teljes, szállítási költséget is bele foglaló összegét.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Online kitölthető elállási nyilatkozat:

Vételár visszafizetése

 

 

 

Csatlakozz

facebookg+youtubepinteresttwitter

facebook
Logisztikai partnerek

Pick Pack Pont leírás


Postapont és molpont átvevő helyek